Conditii de Rezervare

 1. Rezervarea spatiilor de cazare se face numai pe baza comenzilor emise de Beneficiar (turist), acceptate si confirmate de catre hotel. Comanda de cazare va include in mod obligatoriu: numele clientului, tara de provenienta, toate serviciile solicitate, tipul de camera rezervata, tariful aferent.
 2. Prestatorul (Hotelul) va confirma sau infirma rezervarea in scris in maxim 24 de ore de la primirea comenzii si va preciza data sosirii / plecarii, nr de nopti cazare, categoria serviciilor solicitate, tipul de camera rezervata, tariful aferent.
 3. Pentru turistii individuali, rezervarile vor fi efectuate cu cel putin 48 de ore inainte de sosirea acestora. Pentru grupuri de turisti (minim 8 persoane), rezervarile vor fi efectuate cu cel putin 5 zile inainte de sosirea acestora.
 4. In cazul anularilor comenzii de catre BENEFICIAR (TURIST), acesta va pierde avansul de 50% platit prestatoruluil (hotelului) in conditiile in care este comunicata cu mai putin de 30 zile inainte de sosire, sau motivele anularii nu sunt obiective – boala, deces, justificate cu documente.
 5. Orice anulare partiala sau totala a serviciilor comandate de BENEFICIAR (TURIST) va fi facuta in scris.
 6. În cazul în care BENEFICIARUL (turistuL) renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza PRESTATORULUI penalizari dupa cum urmeaza:
  • a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
  • b) 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecarii;
  • c) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 7. In cazul anularii serviciilor turistice de catre PRESTATOR (HOTEL) din diverse motive (conditii meteo nefavorabile, nivelul apelor din Delta Dunarii, alte cauze obiective care implica anularea sau modificarea programului turistic si care sunt independente de vointa prestatorului acesta din urma are obligatia de a comunica in cel mai scurt timp de la aparitia acestei cauze care impiedica desfasurarea sau modifica programul turistic si de a propune beneficiarului o noua data (program) pentru realizarea acesteia. Daca beneficiarul infirma in scris in termen de 24 ore data de desfasurare a pachetului turistic, atunci prestatorul se obliga ca in termen de 3 zile de la data primirii comunicarii de infirmare a noii date (program) de desfasurare a pachetului turistic, sa restituie integral beneficiarului suma incasata pentru pachetul turistic comandat si anulat. In cazul in care beneficiarul nu comunica in scris in termen de 24 ore intentia de a refuza noua data (program) propusa pentru desfasurarea pachetului turistic, prestatorul va considera ca beneficiarul accepta noua data (program).
 8. La data intrarii, in cazul neprezentarii turistilor conform rezervarii (”No show ”), a plecarilor neprevazute (check out anticipat) ori alte contramandari de ultim moment, se va achita contravaloarea integrala a spatiilor de cazare conform rezervarii initiale atat pentru turistii individuali cat si pentru grupuri.
 9. Ofertele speciale pot avea conditii de REZERVARE/ ANULARE specifice.